Експертне обстеження

Підприємство виконує експертне обстеження (технічна  діагностика) ліфтів


Експертне обстеження проводиться згідно з Правилами будови і безпечної експлуатації ліфтів НПАОП 0.00-1.02-08 у разі:

  • Закінчення граничного строку експлуатації;
  • Реконструкції (перебудови) або модернізації, якщо це обумовлено правовими актами з охорони праці;
  • Аварії або пошкодження, спричиненого надзвичайною ситуацією природного чи техногенного характеру, з метою визначення можливості відновлення;
  • Виявлення при проведенні технічного огляду зносу (механічного або корозійного), залишкової деформації, тріщин, інших пошкоджень складових частин, деталей або їх елементів, що перевищують допустимі значення.

В інших випадках експертне обстеження устаткування проводять відповідно до вимог нормативно-правових актів з охорони праці.